Om oss

Solklart Sverige strävar efter smarta och effektiva lösningar för fastigheter och offentliga miljöer där vi levererar bla Solfilm, säkerhetsfilm och andra typer av fönsterfilmer.

Vår huvudsakliga fokus är att skapa smarta kostnadseffektiva lösningar för en lönsam miljö inom fastigheter, publik transport och offentliga miljöer. Vi har stor fokus på effektivisering av inomhusklimat och bättre arbetsmiljö.

Solklart’s mål är att göra alla arbeten med bästa resultat till minsta möjliga miljöpåverkan. Vi har en positiv effekt på miljön genom att vi erbjuder lösningar som innebär att kundens miljöbelastning minskar. Vi skall i alla avseenden bedriva verksamheten med begränsad miljöpåverkan med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser samt gällande lagstiftning och övriga krav.

Vi arbetar systematiskt med att förbättra våra tjänster, vara proaktiva, tillhandahålla motiverad och kunnig personal samt ha en hög servicenivå och tillgänglighet. Detta skapar goda referenser för ytterligare affärer och ger upphov till goda kundrelationer.

Vår tanke är att kvalitet på våra tjänster och kvalitet på arbetsmiljön är två komponenter som måste samverka. Vi anser att en god arbetsmiljö är förutsättningen för nöjda kunder.

Om oss 3

Miljöpolicy

Solklart’s mål är att göra alla arbeten med bästa resultat till minsta möjliga miljöpåverkan. Vi har en positiv effekt på miljön genom att vi erbjuder lösningar som innebär att kundens miljöbelastning minskar. Vi skall i alla avseenden bedriva verksamheten med begränsad miljöpåverkan med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser samt gällande lagstiftning och övriga krav.

Vi är med och bidrar till en hållbar framtid. Elen vi använder kommer alltid från norrländsk vind- och vattenkraft. Förnybar och ursprungsmärkt.

Solklart strävar efter att alltid ta ansvar för miljön och ligga steget före. Vi följer utvecklingen noga och miljöanpassar tekniken. Vi har för avsikt att kunden både ska kunna spara miljön och pengar. Medarbetarna förväntas aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang för att minska miljöpåverkan och eftersträva ständiga förbättringar och förebygga föroreningar. Miljöfrågor skall ha en framträdande plats inom Solklart’s verksamhet.

Vi skall:

 • aktivt informera och utbilda våra medarbetare och intressenter.
 • ständigt söka nya arbetsmetoder och nya material och kemikalier i syfte att förbättra miljön. Vi skall tillgodose våra kunders speciella krav. Detta skapar goda referenser för ytterligare affärer och ger upphov till goda kundrelationer.
 • arbeta för att minska avfallsförbrukningen genom att erbjuda kunden lösningar som innebär förebyggande och återställande av förstörd egendom

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är för Solklart i Sverige AB en investering för framtiden.

Vår tanke är att kvalitet på våra tjänster och kvalitet på arbetsmiljön är två komponenter som måste samverka. Vi anser att en god arbetsmiljö är förutsättningen för nöjda kunder. Vi strävar efter att våra tjänster ska förbättra kundens arbetsmiljö.

Arbetsmiljöarbetet ska ske enligt Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och vara inriktat på att förebygga samt ständig förbättring.

God arbetsmiljö kännetecknas av:

 • en säker och trygg arbetssituation
 • nöjda och friska medarbetare – låg personalomsättning
 • att förhindra ohälsa och olycksfall
 • att verksamhetens mål och strategier är väl kända av alla
 • tydligt ledarskap där ansvar och befogenheter är definierade på alla nivåer
 • information, kunskap och utveckling för alla
 • lika värde, oberoende av ålder, kön, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionshinder
 • att arbetet skall ge arbetstillfredsställelse, gemenskap och person­lig utveckling i en arbetsorganisation som präglas av respekt till varandra
 • hög kvalitet och effektivitet i arbetet
 • anpassning av arbetsförhållanden till människors olika förutsättningar i fysiskt, psykiskt och socialt avseende
 • att rutiner för rehabilitering och arbetsanpassning finns
 • att företaget motverkar mobbing och kränkande särbehandling

Kvalitetspolicy

Solklart ska uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov. Det förutsätter att vi levererar tjänster med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris. Kvalitetsfrågor ska ha en framträdande plats inom Solklart´s verksamhet. Vi ska aktivt informera och utbilda våra medarbetare och intressenter.

VD säkerställer att policyn är förstådd inom företaget, mäter och utvärderar resultatet av företagets kvalitetsinsatser och arbetar med ständiga förbättringar

Vi ska arbeta systematiskt med att förbättra våra tjänster, vara proaktiv, tillhandahålla motiverad och kunnig personal samt ha en hög servicenivå och tillgänglighet. Detta skapar goda referenser för ytterligare affärer och ger upphov till goda kundrelationer.

Medarbetarna förväntas aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang för att skapa hög kvalitet och eftersträva ständiga förbättringar.

Vidare ska kvalitetsarbetet vara väl förankrat i samtliga bolags organisationer genom lämplig utbildning, tydliga instruktioner samt engagemang och krav från personal och övriga intressenter.