Skötselråd

Information och instruktioner för skötsel av fönsterfilm

Torktid för film

Installation av film görs med en blandning av vatten och ytspänningslösande tensider, typ babyschampo. Vid kallare temperaturer används alkohol i blandningen.

Installatören kommer att pressa ut så mycket av monteringslösningen som möjligt men en liten mängd fukt finns kvar mellan film och glas. Kvarvarande vätska kan ge lite imma i limskiktet och uppkomst av små till medelstora vattensamlingar kan bildas. Detta kan ge mindre optiska störningar under filmens hela torktid, men detta kommer att försvinna och ge ett klart och snyggt resultat utan så kallade “bubblor” och “fingrar”. Torkningstiden kan variera beroende på läge, temperatur, typ av film och hur mycket fukt som finns kvar efter montage. Att försöka sticka hål på filmen kommer att skada den och garantin kommer ej att gälla!

Väder och filmtyp inverkar på torktiden

Filmtyp, väderförhållanden och fönstrens läge påverkar torktiden. Medan varmt väder och direkt solläge ger kortare torkningstider, ger kallt väder och skugga längre torkningsperioder. Även filmtyp och tjocklek på filmen har betydelse. Tjockare filmer samt metalliserad film har avsevärt längre torktid än vad tunnare och icke-metalliserade filmer. Även efter flera månader kan vatten finnas kvar efter installation av tjockare filmer eller filmer med metallskikt men det kommer att försvinna. Torktiden kan alltså variera från ett par dagar upp till hela sex månader.

Skötsel av film

Observera att ingen rengöring av filmytor får göras inom 30 dagar efter installation. Detta för att ge limmet en ordentlig chans att vidhäfta mot glaset. Alla våra sol- och säkerhetsfilmer har ett repskydd som gör normal skötsel, så som fönsterputsning möjlig utan att förstöra filmens yta, undantaget användandet av vassa och slipande föremål eller medel innehållande ammoniak. Smuts och fett kan inte tränga in genom filmens yta, vilket gör att den lätt går att rengöra med milda rengöringsmedel.

Rengöringsmedel och material

De flesta vanliga rengöringsmedel/diskmedel för glas fungerar bra vid fönstertvätt av filmade glas. För utvändig film rekommenderas att först bara skölja av filmen med rikligt med vatten för att sedan putsa på vanligt sätt. Använd alltid rena trasor i mjukt material och mjuka fönsterskrapor. På hårt nedsmutsade ytor kan en biltvättsvamp rekommenderas. Använd aldrig samma rengöringsmaterial invändigt som använts utvändigt.

OBS! För att undvika att repa filmens yta – använd inte vassa, smutsiga eller slipande föremål eller medel innehållande ammoniak på filmen!