Integritetspolicy

Transparens och hur vi behandlar dina personuppgifter
Du har rätt att veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, hur och varför de behandlas samt hur länge vi kommer att behandla dem. Om du vill använda någon av dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud, se kontaktformulär nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
I och med att du har gjort en intresseanmälan till ett nyhetsbrev, eller liknande så har du lämnat in ditt för- och efternamn, e-post, telefonnummer, ort och postnummer till oss. När du skickade in din intresseanmälan samtyckte du till att Solklart i Sverige AB behandlar dessa personuppgifterna om dig.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Solklart i Sverige AB behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig angående de produkter eller tjänster du köpt eller visat intresse för. Den information vi tagit del av används för att Vidare används dina personuppgifter till marknadsanalyser och marknadsundersökningar.

Vill du begränsa vår behandling?

Du har rätt att begränsa vår behandling om du anser att den går utöver vad som är nödvändigt. Kontakta vårt dataskyddsombud med ditt krav om begränsning så ser vi till att hjälpa dig, se kontaktformulär nedan.

Vill du begränsa våra utskick?
Du har alltid möjlighet att avprenumerera nyhetsbrev. Önskar du avprenumera alla nyhetsbrev återfinns en länk längst ned i detta mail. Observera att du kommer fortsätta få informationsutskick från oss om du är kund och då vi genomfor uppgraderingar eller förändringar av produkterna och tjänsterna.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke?
Om du drar tillbaka ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter från intressentregistret. Det innebär att vi inte kan kontakta dig för information om nyheter eller förändringar. Om du vill dra tillbaka ditt samtycke ber vi dig kontakta oss eller använda länken för avregistrering. Notera dock att vi inte kan radera dina uppgifter om det föreligger juridiska skäl till fortsatt behandling. Om så är fallet kommer vi att meddela dig skälen till fortsatt behandling.

Din integritet
Vi värnar om din integritet och ser därför till att de databaser vi använder oss av är säkra och att har implementerat GDPR, och att dina personuppgifter behandlas med sekretess. Vi kommer att vidta alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att vår hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR. Du som registrerad intressent kan alltid kontakta oss genom dataskyddsombudet för att få mer information om behandlingen.